CONTACTS

+ 385 1 2016 350

info@ceg.hr

Petrinjska 3,
Zagreb, Croatia, Europe

Get in touch

+385(1) 2016 350
info@ceg.hr
Petrinjska 3, Zagreb, Croatia

Consilium Expert Group d.o.o.
MBS 030184786 | OIB 80786235824 | IBAN HR5224890041131212467
Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave: Dario Luketa CEO